Alguns dels temes gravats l'any 2015, a duet, amb Bruno Butenas a la guitarra.

Algunos de los temas grabados en 2015, a duo, con Bruno Butenas a la guitarra.


Les meves tres primeres gravacions, realitzades al 2012, a duo, amb Ramiro Pinheiro a la guitarra.

Mis primeras tres grabaciones, realizadas en 2012, a duo, con Ramiro Pinheiro a la guitarra.